GDPR astuu voimaan 25.5.2018

24.5.2018

Henkilötietolaki (523/1999) on säädetty toteuttamaan yksityiselämän suojaa sekä muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistämään hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Ristiinan Pursiseura ry hallinnoi toimintansa ylläpitämiseksi kahta erillistä laissa säädettyä henkilötietoja sisältävää rekisteriä, seuran Jäsen- ja venerekisteriä sekä satamien venepaikkojen vuokraajista ylläpidettävää venepaikkarekisteriä.  Henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet on nähtävillä nettisivuillamme Pursiseura-valikon alla kohdassa Rekisteriselosteet.