Toiminta

Toiminta Ristiinan Pursiseurassa perustuu jäsenistön aktiivisuuteen. Kaikki toimintamme on talkoohengessä tehtävää harrastustoimintaa. Seuran yleisen kokouksen valitsema hallitus huolehtii mm. jäsenrekisteristä, laskutuksesta ja yhteyksistä viranomaisiin, kaupunkiin, liittoon ja muihin järjestöihin ja seuroihin. Muu toiminta järjestetään jaostojen kautta.

Koulutus- ja juniorijaoston kautta seura järjestää jäsenistölle koulutusta ja nuorille veneily- ja purjehduskoulutusta ja leirejä. Seura järjestää lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tutustua veneilyn ja purjehduksen saloihin.

Kilpailujaosto järjestää purjehduskilpailuja ja pyrkii aktivoimaan jäseniä osallistumaan oman seuran järjestämien kilpailujen lisäksi muiden seurojen järjestämiin kilpailuihin.

Seuran saaritukikohta, Korkia, on monen jäsenemme rentoutumis- ja vapaa-ajanviettopaikka. Tukikohta vaatii kuitenkin aktiivista huoltoa ja kehittämistä, mistä huolehtii Korkia-jaosto mm. järjestämällä talkoita.

Seura järjestää jäsenistölleen SPV:n alaista veneiden turvakatsastustoimintaa. Katsastusjaosto huolehtii katsastamisen lisäksi venerekisteristä ja jäsenistön tiedottamisesta veneilyturvallisuusasioissa.

Ristiinan satamien ylläpito ja venepaikkojen jakaminen on satamajaoston vastuulla. Jaosto järjestää myös veneiden yhteisnostot ja -laskut. Jaostoa johtaa satamakapteeni. Käytännön työ tehdään talkootyönä. Jaosto järjestää mm. satamatalkoot keväisin ja syksyisin.

Huvijaosto järjestää vuosittain monia suosittuja tapahtumia, kuten esimerkiksi rosvopaistitapahtuma ja pikkujoulut. Jaosto järjestää myös eskaadereita sekä kanttiinitoimintaa veneiden nosto- ja laskutapahtumissa.

Jäsentiedottaminen on tiedotusjaoston käsissä. Jaosto ylläpitää nettisivuja, laatii jäsentiedotteet, järjestää kuvaillan Korkiassa ja toimittaa seuran omaa jäsenlehteä.

Vasemmasta palkista avautuvilla jaostojen sivuilla kerrotaan lisää niiden toiminnasta.