Satamajaosto

Satamakapteeni
Jäsenet: Heikki Piipari, Seppo Piipari, Kari Reponen, Riku Hietala, Jarmo Martikainen

Ristiinan Pursiseura ry. on tehnyt Mikkelin kaupungin kanssa sopimuksen Ristiinan satamien ylläpidosta ja hoidosta. Sopimus on pääpiirteiltään sisällöltään vastaava kuin aikaisempi sopimus Ristiinan kunnan kanssa.

Joitakin muutoksia on kuitenkin tullut, mm. venepaikkojen hinnoitteluun ja  jätehuollon järjestämiseen liittyen.

Sopimuksen piiriin kuuluu Ristiinassa Pökkään laituri, Uimalan laiturit, Kirkkorannan laiturit (pois lukien osuuslaituri) sekä Kissalahden laiturit. Lisäksi uutena vastuualueena on pienveneiden rantavenepaikat. Kaupunki ei salli pienveneiden säilyttämistä rannoillaan muutoin kun sitä varten osoitetuilla paikoilla. Pienvenepaikkoja perustetaan edellä mainittuihin satamiin sekä Linnaniemen uuteen venevalkamaan Linnaniemen länsirannalla. Seura huolehtii venepaikkojen ja pienveneiden rantavenepaikkojen sekä talvisäilytyspaikkojen jakamisesta ja laskutuksesta. Lisäksi jaosto huolehtii veneiden nostojen ja laskujen järjestelyistä sekä telakan toiminnasta.

Sopimus velvoittaa seuraa huolehtimaan siitä, että talvisäilytysalue on vapaa veneistä, venepukeista ja muista talvisäilytysrakenteista 31.5. mennessä.

 

TÄRKEÄÄ SATAMASSA TOIMIMISESTA

Satamassa ei saa pestä veneitä liuotinpohjaisilla pesuaineilla, hiekkapuhaltaa tai tehdä mitään muutakaan sellaisia toimia, joissa luonnolle haitallisia materiaaleja tai kemikaaleja saattaisi joutua maaperään tai veteen. Tämä koskee mm. luonnolle haitallisia myrkkymaaleja ja pakkasnesteitä.

Edellä kerrottu tarkoitaa sitä, että jotkut keväiset veneen kunnostustoimet joudutaan suorittamaan muualla, tähän tarkoitukseen rakennetuilla telakka-alueilla, joissa on tarkoituksenmukaiset asfalttikentät erotuskaivoineen.

Pursiseura ei ota vastuuta yksittäisten jäsentensä toimista. Emme myöskään pysty valvomaan kaikkia sataman toimia, vaan luotamme jäsenistömme toimivan annettujen ohjeiden mukaisesti. Kysymys on myös taloudellisesti mittavasta riskistä. Mikäli maaperään joutuu haitallisia aineita, voidaan maa-aines joutua vaihtamaan. Tähän hyvin harvalla jäsenellä lienee taloudellisesti varaa - on varmasti edullisempaa siirtää vene kauden aikana telakalle ja teettää työt siellä.

VENEENOMISTAJAN VASTUU VENEIDEN NOSTOSSA JA LASKUSSA

Veneet ovat nostoissa ja laskuissa omistajan vastuulla - seuran järjestelyt ja talkooväki ainoastaan avustavat. Omistajan on varmistettava noston ja laskun järjestelyt, kuten nostoliinojen paikat ja pukkien asettelu. Ennen noston alkua ja painon siirtoa pois nosturilta tai pukkien päältä, on omistajan hyväksyttävä valmistelut selkeällä ilmoitukselle, kuten "saa nostaa" ja "voi laskea".

Omistajalla on oltava veneelleen vakuutus vahingon varalle. Seuran vastuuvakuutus ei kata nostettavalle veneelle aiheutuvia vahinkoja, mutta kylläkin nostettavan veneen ympäristössään aiheuttamia vahinkoja kuten esimerkiksi nostettavan veneen muille veneille, ihmisille tai autoille onnettomuustilanteessa mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Nostourakoitsijan vastuu rajoittuu nosturin käytön virheisiin.

Seuran järjestämiin yhteisnostoihin- ja laskuihin osallistuvien veneiden omistajien on hyväksyttävä tämä vastuunjako. Mikäli veneen omistaja ei tätä vastuunjakoa hyväksy, on hänen sovittava erikseen satamakapteenin kanssa järjestelystä, jossa omistaja hankkii paikalle oman nostokaluston seuran muuta toimintaa haittaamattomana ajankohtana.

Myös mastonosturin käyttö on kunkin käyttäjän omalla vastuulla. Ennen kevään yhteislaskua mastonosturi koeponnistetaan ja varustetaan sille sallittua maksimikuormaa vastaavalla kilvellä. Mastonosturin käyttö muuhun tarkoitukseen ja ilmoitettua maksimikapasiteettia suuremmille kuormille on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty.

 

MASTOTELINE

Mastoteline on seuran jäsenten mastojen säilytystä varten. Telineessä säilytetään ensisijaisesti suurempia mastoja. Pienet ja kevyet mastot säilytetään veneiden päällä. Mastotelineessä ei saa säilyttää puomeja ja spinaakkeripuomeja.

 

VENEIDEN KIINNITTÄMINEN

Laitureissa säilytettävät veneet tulee olla asiallisesti kiinnitetty siten, että vene ei aiheuta häiriötä, haittaa ja vahinkoa naapuriveneille. Laitasuojia on oltava riittävästi. Kiinnitysköysissä on käytettävä joustimia. Veneen vakuutus on syytä olla kunnossa vahinkojen varalta.

 

SATAMATALKOOT

Sataman ylläpito toteutetaan pääasiassa jäsenistön kesken talkootyönä. Toivomme, että jäsenistö osallistuu parhaansa mukaan satamatalkoisiin sekä satamajaoston apuna nostojen ja laskujen järjestelyihin.

 

TELAKKA

Seuralla on ollut jo vuosia vuokralla telakkana vanha emäntäkoulun perunakellari. Tila on lämmin ja sinne mahtuu kerrallaan työstettäväksi 3-4 venettä. Tila ei ole tarkoitettu veneiden säilyttämistä varten. Tilaa voi vuokrata veneelle tehtäviä suurempia korjauksia ja remontteja varten. Vuoroja voi tiedustella satamakapteenilta.