Korkia-jaosto

Alkukesän 2016 tervehdys Korkiasta.

Mökki-isäntä: Markus Falck, p. 0400-859 571
Jäsenet: Katri Falck, Jussi Tiitinen, Marja-Terttu Tiitinen, Jukka Häkkinen, Reijo Puonti, Sirpa Puonti, Tuula Hietala

Korkia-jaosto huolehtii Korkian saaritukikohdan huollosta ja valvoo tukikohdan käyttöä. Jaosto järjestää mm. puu-, kevät- ja syystalkoita, joihin jäsenistön toivotaan runsaslukuisesti osallistuvan.

Talven ja kevään 2015 urakkana oli mm. uuden laiturin rakentaminen ja kesällä 2015 rakennettiin uudet wc-tilat valmiiksi.

 

Kesän 2018 toimintaa


Korkian talkoissa keskitytään ylläpito- ja huoltotehtäviin.

Korkian eteläpuolen rajanaapuri teki tontillaan avohakkuita. Meillä on lupa hakea hakkuualueelta rankoja polttopuuksi. Jatkamme tänäkin kesänä polttopuiden keräämistä, mahdollisia taimia kuitenkin varoen. 

Kaposaareen tehtiin uusi laituri ja vanha laituri jäi meidän käyttöömme. Laiturin käyttö, sijoittelu, korjaaminen ja asennus ovat myös tulevan kauden haasteita.

Terveisin mökki-isännät ja innokkaat talkoolaiset.