Defibilaattori Korkiaan

19.5.2021

Korkiaan on hankittu Lifepak cr2- defibrillaattori. Laite on sijoitettu saunan terassille, josta se on helposti saatavissa tositilanteen tullen. 

Tärkeintä on nyt painaa laitteen sijainti mieleen ja muistaa se, ettei laitteella pysty aiheuttamaan lisävahinkoa ihmisen mentyä elottomaksi. Sen sijaan laitteen avulla potilaan ennuste elvytystilanteessa paranee huomattavasti. Laitteen käyttöä ei pidä pelätä.

Laite on nykyaikainen ja erittäin helppokäyttöinen. Ainoa muistettava asia elvytystilanteessa on se, että joku käy kiireesti hakemassa defibrillaattorin potilaan luokse ja avaa laitteen kannen. Sen jälkeen laite alkaa opastamaan käyttäjää selkeällä ja kuuluvalla äänellä. 

Mikäli käy niin ikävä tilanne, että vastaan tulisi lapsen elvytys, toimitaan täysin samalla tavalla. Laitteen kannen avaamisen jälkeen painetaan vain lapsen kuvaa, jonka jälkeen laite ilmoittaa ”lapsitila” ja antaa sen jälkeen taas oikeanlaiset ohjeet. Lasta elvytettäessä käytetään samoja elektrodeja, mutta ne sijoitetaan vain eri tavalla kuin aikuisilla; toinen rintakehälle ja toinen selkäpuolelle. Tästäkin löytyy selkeät kuvat elektrodeista.