Satamasäännöt

Nämä säännöt ovat voimassa seuraavissa satamissa: Kirkkoranta, Uimala, Pökkäänlahti, Pumppaamo (Kissalahden laiturit) ja Linnaniemen venevalkama.
 

Kotisataman venepaikat ja pienvenepaikat

Venepaikkamaksut laskutetaan niin, että eräpäivä on 1. huhtikuuta. Ellei laskua ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan paikka vapaaksi, ja se luovutetaan edelleen seuraavalle varaajalle.

Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian satamakapteenille
(laskutuksen, katkenneista kiinnitysköysistä, vuodoista, ilkivallasta ym. ilmoittamisen vuoksi).

Peräpoijupaikoissa on veneet kiinnitettävä niin, ettei häiritä naapuriveneen paikkaa. Tämä koskee varsinkin "leveäperäisiä veneitä". On myös käytettävä riittävän suuria laitasuojia. Suojia tulee olla 3 kpl kumpaisellekin sivulle. Veneen kiinnitysköysien tulee olla riittävän vahvat. Veneen ja laiturin välillä tulee käyttää joustimia. Tuulisella säällä sekä laituri, vene että köydet ovat todella lujilla.

Pumppaamon laituri käännetään talviasentoon välittömästi yhteisnoston jälkeen. Mikäli venepaikan haltija tarvitsee vielä tämän jälkeen paikkaa, osoitetaan hänelle lopuksi aikaa väliaikainen paikka muista laitureista.

Portilla varustettujen laitureiden avaimista peritään avainpantti. Pantin saa takaisin, kun venepaikka luovutetaan pois.

Rantaan vedettävät pienveneet ja jollat on säilytettävä niille osoitetuilla pienvenepaikoilla. Paaluilla merkittyjä pienvenepaikkoja on kaikissa neljässä satamassa ja lisäksi Linnaniemen venevalkamassa. Paikkoja pyritään lisäämään kysynnän mukaan.
 

Vieraslaituri

Vierasvenekausi on 1.6. - 30.9. välinen aika. Muuna aikana laituria voidaan käyttää
kotisataman varustelulaiturina. Ruuhkien välttämiseksi tulee keväällä siirtyä
mahdollisimman pian omille paikoille. Syksyllä ylösnostoa odottavia veneitä ei tule
tarpeettomasti seisottaa laiturissa. Vierasvenemaksut kerää satamakapteeni, tai hänen valtuuttamansa henkilö. Yli viikon kestävistä ajoista on sovittava satamakapteenin kanssa.
 

Huoltolaituri

Puulaituriin pysäköiminen on kielletty. Laituri on varattu huoltotöitä varten. Huomaa
erikoisesti mastonosturi, veneiden laskuluiska, vesipiste, septipumppu ja öljyisten
pilssivesien imupumppu. Puulaituriin luvattomasti kiinnitetty vene voidaan siirtää pois.


Mastonosturi

Mastonosturin käytöstä peritään muilta kuin Ristiinan pursiseuran jäseniltä kulloinkin
vahvistettu maksu. Avaimen saa satamakapteenilta.
 

Kenttä

Kentällä talvehtivat veneet on poistettava 31.5. mennessä. Sama koskee pukkeja ja
talvisäilytystrailereita. Luvattomat pukit ja trailerit poistetaan pursiseuran toimesta. Siirrosta peritään korvaus 50 euroa. Välttämättömistä poikkeuksista on sovittava satamakapteenin kanssa.

Kalastajien ja venematkailijoiden trailerit on säilytettävä niille osoitetuissa paikoissa.

Syksyllä ennen yhteisnostoa ja sen jälkeen talvehtimaan nostettujen veneiden paikasta on sovittava satamakapteenin kanssa. Talvehtimispaikasta peritään kulloinkin vahvistettu maksu.

Satamassa ei saa pestä veneitä liuotinpohjaisilla pesuaineilla, hiekkapuhaltaa tai tehdä muitakaan sellaisia toimia, joissa luonnolle haitallisia materiaaleja tai kemikaaleja saattaisi joutua maaperään tai veteen. Tämä koskee mm. luonnolle haitallisia myrkkymaaleja ja pakkasnesteitä.

Ongelmajätteet (jäteöljyt, öljynsuotimet, akut ym.) tulee jokaisen itse viedä kentältä pois. Veneen kunnostuksessa irtoavat maali- ym. jätteet eivät saa jäädä maapohjaan, vaan ne on esim. peitteiden avulla kerättävä talteen ja toimitettava asianmukaiseen keräilypisteeseen.
 

Mastoteline

Mastoteline on Ristiinan Pursiseuran jäsenien veneiden mastojen säilyttämistä varten. Teline on tarkoitettu ensisijaisesti isojen mastojen sälyttämiseen. Pienemmät kevyet mastot säilytetään veneiden päällä. Puomien ja spinaakkeripuomien säilyttäminen mastotelineessä on kielletty.
 


Pursiseura ei vastaa veneille kentällä tai laitureissa tapahtuvista vahingoista (ilkivalta,
varkaudet yms.). Satamissa havaitusta rikkoutumisesta ja ilkivallasta tulee ilmoittaa
satamakapteenille.


Yllä olevia ohjeita rikkovalta voidaan evätä oikeus vene-tai talvisäilytyspaikan käyttöön.


Satamakapteeni, puh. 044 2599 450


23.4.2014
Ristiinan Pursiseura ry
Hallitus