Satamasäännöt

Nämä säännöt ovat voimassa seuraavissa satamissa: Kirkkoranta, Uimala, Pökkäänlahti, Pumppaamo (Kissalahden laiturit) ja Linnaniemen venevalkama.
 

Kotisataman venepaikat ja pienvenepaikat

Venepaikkojen vuokraus tapahtuu kaudesta 2023 alkaen sähköisesti netissä. Ristiinan Pursiseura ylläpitää Satamapaikka.com sivustoa, minkä kautta voi selata vapaita venepaikkoja ja vuokrata niitä. Maksaminen suoritetaan venepaikkaa varattaessa nettikauppana. Nykyisille venepaikan haltijoille lähetetään maksulinkki sähköisesti sähköpostiin sekä tekstiviestillä. Mikäli paikkaa ei makseta eräpäivään mennessä, paikka aukeaa vapaasti haettavaksi.

Venepaikan edelleen vuokraaminen tai luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman satamakapteenin lupaa on kielletty. Pursiseura voi irtisanoa venepaikan viivästyneiden ja maksamattomien venepaikkamaksujen vuoksi, tai jos paikan haltija ei noudata satamasääntöjä ja yleisiä turvallisuusohjeita.

Veneellä tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus.

Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian satamakapteenille
(katkenneista kiinnitysköysistä, vuodoista, ilkivallasta ym. ilmoittamisen vuoksi).

Peräpoijupaikoissa on veneet kiinnitettävä niin, ettei häiritä naapuriveneen paikkaa. Tämä koskee varsinkin "leveäperäisiä veneitä". On myös käytettävä riittävän suuria laitasuojia. Suojia tulee olla 3 kpl kumpaisellekin sivulle. Veneen kiinnitysköysien tulee olla riittävän vahvat. Veneen ja laiturin välillä tulee käyttää joustimia. Tuulisella säällä sekä laituri, vene että köydet ovat todella lujilla.

Pumppaamon laituri käännetään talviasentoon välittömästi yhteisnoston jälkeen. Mikäli venepaikan haltija tarvitsee vielä tämän jälkeen paikkaa, osoitetaan hänelle lopuksi aikaa väliaikainen paikka muista laitureista.

Portilla varustettujen laitureiden avaimista peritään avainpantti. Pantin saa takaisin, kun venepaikka luovutetaan pois. Avaimen voi lunastaa satamakapteenilta.

Satamakapteenilla on oikeus vaihtaa myönnetty venepaikka toiseen, mikäli se on perusteltua. Esimerkiksi matalassa uiva vene voidaan siirtää vapautuneeseen matalamassa vedessä sijaitsevaan paikkaan, jotta syvempi paikka saadaan sitä tarvitsevan käyttöön.

Rantaan vedettävät pienveneet ja jollat on säilytettävä niille osoitetuilla pienvenepaikoilla. Pienvenepaikkoja voi tiedustella satamakapteenilta. Pienvenepaikat laskutetaan erikseen. Paaluilla merkittyjä pienvenepaikkoja on kaikissa neljässä satamassa ja lisäksi Linnaniemen venevalkamassa. Paikkoja pyritään lisäämään kysynnän mukaan.
 

Vieraslaituri

Kirkkorannan satamassa on muutama peräpoijupaikka vierasveneilijöille sekä kylkikiinnitysmahdollisuus suuremmille veneille tai laivalle. Vuorokausihinta poijupaikalla yöpymiselle on 10 € /vrk ja yöpymiset on rajoitettu max. 3 yötä. Kylkikiinnityksestä on aina sovittava satamakapteenin kanssa. (puh. 044 2599 450). Vierasvenemaksujen maksamisesta ohjeistetaan ilmoitustaululla toimistokopin seinällä.

Vierasvenekausi on 1.6.–30.9. välinen aika. Muuna aikana laituria voidaan käyttää
kotisataman varustelulaiturina. Ruuhkien välttämiseksi tulee keväällä siirtyä
mahdollisimman pian omille paikoille. Syksyllä ylösnostoa odottavia veneitä ei tule
tarpeettomasti seisottaa laiturissa.

Huoltolaituri

Puulaituriin pysäköiminen on kielletty. Laituri on varattu huoltotöitä varten. Huomaa
erityisesti mastonosturi, veneiden laskuluiska, vesipiste, septipumppu ja öljyisten
pilssivesien imupumppu. Puulaituriin luvattomasti kiinnitetty vene voidaan siirtää pois.

 

Sataman jätehuolto

Kirkorannan satamassa on sekajäteastiat, jotka on tarkoitettu veneilijöiden jätepisteeksi. Astiat ovat käytössä purjehduskauden aikana. Sekajäteastiaan ei saa laittaa ongelmajätteitä (öljyt, akut, maalit, liuottimet). Ongelmajätteet ja suuremmat jäte-erät tulee toimittaa kunnalliseen jätteiden keräyspisteeseen (esim. Ristiinan pienjäteasema, Yrittäjäntie 2, 52300 Ristiina).

 

Septin ja pilssiveden tyhjennys

Kirkkorannan satamassa sijaitsee septitankin imutyhjennyspumppu sekä samassa yhteydessä pilssivesien imutyhjennyspumppu. Viallisesta laitteesta tulee ilmoittaa satamakapteenille.


Mastonosturi

Mastonosturin käytöstä peritään muilta kuin Ristiinan pursiseuran jäseniltä kulloinkin vahvistettu maksu. Avaimen saa satamakapteenilta.
 

Kenttä

Kentällä talvehtivat veneet on poistettava 31.5. mennessä. Sama koskee pukkeja ja
talvisäilytystrailereita. Luvattomat pukit ja trailerit poistetaan pursiseuran toimesta. Siirrosta peritään korvaus 50 euroa. Välttämättömistä poikkeuksista on sovittava satamakapteenin kanssa.

Kalastajien ja venematkailijoiden trailerit on säilytettävä niille osoitetuissa paikoissa.

Syksyllä ennen yhteisnostoa ja sen jälkeen talvehtimaan nostettujen veneiden paikasta on sovittava satamakapteenin kanssa. Talvehtimispaikasta peritään kulloinkin vahvistettu maksu.

Satamassa ei saa pestä veneitä liuotinpohjaisilla pesuaineilla, hiekkapuhaltaa tai tehdä muitakaan sellaisia toimia, joissa luonnolle haitallisia materiaaleja tai kemikaaleja saattaisi joutua maaperään tai veteen. Tämä koskee mm. luonnolle haitallisia myrkkymaaleja ja pakkasnesteitä.

Ongelmajätteet (jäteöljyt, öljynsuotimet, akut ym.) tulee jokaisen itse viedä kentältä pois (kts. kohta Sataman jätehuolto). Veneen kunnostuksessa irtoavat maali- ym. jätteet eivät saa jäädä maapohjaan, vaan ne on esimerkiksi peitteiden avulla kerättävä talteen ja toimitettava asianmukaiseen keräilypisteeseen.
 

Mastoteline

Mastoteline on Ristiinan Pursiseuran jäsenien veneiden mastojen säilyttämistä varten. Teline on tarkoitettu ensisijaisesti isojen mastojen sälyttämiseen. Pienemmät kevyet mastot säilytetään veneiden päällä. Puomien ja spinaakkeripuomien säilyttäminen mastotelineessä on kielletty.
 

Pursiseura ei vastaa veneille ja ajoneuvoille kentällä tai laitureissa tapahtuvista vahingoista (ilkivalta, varkaudet yms.). Satamissa havaitusta rikkoutumisesta ja ilkivallasta tulee ilmoittaa satamakapteenille.


Yllä olevia ohjeita rikkovalta voidaan evätä oikeus vene- tai talvisäilytyspaikan käyttöön.


Satamakapteeni, puh. 044 2599 450


22.3.2023
Ristiinan Pursiseura ry
Hallitus